Belangrijk om te lezen! Opvoeding van uw hond!De Cesar Millan methode


De Cesar Millan methode: de basis

Cesar Millan is wereldberoemd geworden als “de hondenfluisteraar”. Wereldwijd leert hij hondeneigenaren hoe ze een goede baas kunnen zijn voor hun hond. Ook helpt Millan eigenaren van probleemhonden. De basis van zijn werk is dat de baas moet worden heropgevoed en niet de hond. Dit artikel informeert u over de basis van Cesar’s methode.

 

Geen basiscommando’s

 

In tegenstelling tot vele andere vormen van hondentraining wordt volgens de methode Cesar Millan niet gewerkt met de bekende basis commando's als “zit”, “blijf”, “af”, “volg”, etc. De filosofie hierachter is o.a. dat niet de hond maar de baas opnieuw moet worden opgevoed. Als de mens in de beleving van de hond geen stabiele leider is zal de hond weinig tot geen respect tonen voor commando’s. De mens moet dus leren hoe het respect van de hond te (her)winnen. Hierbij is een belangrijke wetenschap dat de hond zijn zintuigen anders gebruikt dan de mens:

 

 • De mens luistert eerst (oren), kijkt vervolgens (ogen) en maakt dan pas (onbewust) gebruik van de neus.

 

 • De hond daarentegen ruikt eerst, kijkt vervolgens en luistert dan pas. De hond zal dus instinctief niet eerst luisteren maar eerst willen ruiken en kijken.

 

De juiste manier om uw hond te laten gehoorzamen en volgen is dus de hond eerst te laten ruiken, dan oogcontact te maken en pas dan met de stem te werken.

 

Energie

 

De basis van de methode Cesar Millan draait om energie en niet om het aanleren van commando’s. Cesar Millan leert hondeneigenaren hoe belangrijk het is om de juiste energie uit te stralen naar de hond. De hond weerspiegelt volgens de visie van Cesar de energie van de eigenaar.

In de ideale situatie straalt de eigenaar kalme, krachtige en assertieve energie uit naar de hond. Dit houdt o.a. in dat de baas zijn/haar emoties onder controle heeft en de hond op een rustige manier benadert, toespreekt en corrigeert of beloont. Een hond reageert op kalm en assertief leiderschap en niet op menselijke emoties als boosheid, frustratie, agressie etc. Deze emoties werken averechts: de hond zal u dan als instabiel ervaren en hier heeft de hond geen boodschap aan.

Een stabiele gelukkige hond straalt kalme en onderdanige energie uit naar de baas. Dit doet de hond via lichaamstaal: een ontspannen lichaamshouding, de oren staan niet rechtop maar hangen ontspannen en de hond is met de baas bezig en reageert direct op wat de baas van de hond wil.

 

Honden zijn geen mensen

 

Een zeer belangrijk principe van Cesar Millan is dat de hond een (roedel)dier is. De hond is geen mens. Veel mensen benaderen de hond echter wel als een soort mens. Veel bazen noemen de hond hun “kind” of “vriend” en soortgelijke benamingen. Dit is in Cesar’s visie vrijwel altijd één van de belangrijkste oorzaken van gedragsproblemen. De hond heeft behoefte aan een sterke en stabiele roedelleider en begrijpt niets van mensen gedrag en menselijke emoties. Ook wordt de hond niet gelukkig van hondenkleren, sierraden en andere toeters en bellen die op de markt zijn. Het ziet er voor de mens misschien leuk uit, maar de hond heeft er niets aan.

 

Wees de roedelleider

 

Als de hond zijn baas niet erkent als roedelleider ontstaat verwarring bij de hond over wie de baas is in de roedel. De hond is altijd bezig met de veiligheid en het overleven van de roedel. Zonder een sterke leider kan een roedel in de beleving van de hond niet overleven. Dit is voor een hond een angstige en frustrerende situatie wat volgens Cesar Millan leidt tot problemen als agressie, bijten, verlatingsangst, uitvallen naar andere honden, etc. De hond is altijd op zoek naar balans. Die balans kan alleen worden hersteld als de mens erkent dat de hond een roedeldier is. Zodra de mens zijn taak als roedelleider op de juiste manier op zich neemt lossen de problemen volgens de methode van Millan op omdat de balans wordt hersteld.

 

Hoe wordt u als hondenbaas een stabiele roedelleider?

 

De hond heeft behoefte aan structuur, regels en grenzen. Volgens Cesar Millan gelden hiertoe enkele belangrijke basisprincipes, te weten:

 

 1. Lichaamsbeweging

 

 1. Discipline

 

 1. Liefde/aandacht

 

De volgorde van deze basisprincipes is heel belangrijk en hier mag nooit van worden afgeweken! U brengt dit als volgt in de praktijk:

 

 • Wandel iedere morgen 30 tot 60 minuten met uw hond(en) aangelijnd en in een vlot tempo. De duur van de wandeling is afhankelijk van de behoefte van de hond. Een hond met veel energie heeft behoefte aan langere wandelingen dan een hond die minder energiek door het leven gaat.
 • De positie van de roedelleider tijdens de wandeling is heel belangrijk. Een roedelleider loopt altijd voorop als de hond aan de riem is. Dit betekent dat de hond naast of achter de baas loopt. Hier mag nooit van worden afgeweken. De “hoofdhond” (u als hondenbaas) kan niet af en toe het leiderschap uit handen geven. Hier begrijpt de hond niets van en verstoort de balans in de roedel. De hond wil zich veilig voelen, als u als baas niet consequent bent voelt de hond zich niet meer veilig.

 

 • Cesar Millan adviseert om tijdens de wandelingen met uw hond een korte riem te gebruiken: dit geeft de roedelleider meer controle en biedt de mogelijkheid om direct contact te maken met de hond.
 • Als de ochtendwandeling erop zit en de hond straalt kalme onderdanige energie uit beloont u dit gedrag door de hond even vrij te laten rondlopen en snuffelen. U bepaalt de duur van deze “speeltijd”, die niet langer mag zijn dan de wandeling zelf.

 

 • Het is belangrijk dat u ook na thuiskomst de roedelleider blijft: laat de hond wachten tot u de riem heeft afgedaan en opgeruimd en zelf uw jas en schoenen hebt uitgetrokken.
 • Cesar adviseert om de hond na de lange ochtendwandeling eten te geven. Dit is gebaseerd op het principe dat de hond heeft moeten “werken” voor zijn voer en water hetgeen ook gebeurt in het wild. Wilde honden reizen met de roedel en werken voor hun eten om te overleven.

 

Conclusie

 

De methode Cesar Millan werkt alleen als het u aanspreekt en consequent wordt uitgevoerd. Dit artikel geeft een beeld van de basis van de methode zoals Cesar Millan die instrueert.

 

Geen enkele methode is zaligmakend. Ook deze methode niet. Oriënteer u dus altijd op wat bij u (en uw hond) past. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn allesbepalend bij iedere methode.

 

In geval van ernstige gedragsproblemen is het belangrijk om deskundige hulp in te schakelen, bijvoorbeeld van een gedragstherapeut en/of uw dierenarts.

 

Aanbevolen literatuur

 

Alle boeken van Cesar Millan zijn uitgegeven in de Engelse taal en via zijn eigen website te bestellen of via sites als bol.com of amazon.com.

 

 • How to raise the perfect dog

 

 • A member of the family • Be the Pack Leader

 

 • Cesar’s Way • Cesar’s Way journal & card deck

 

 • Dog whisperer episode guide

Help! Mijn pup wordt een puber

Waar een heleboel mensen niet bij stilstaan is dat hun met zorg uitgekozen pupje een eigen karakter ontwikkeld in de loop der tijd.
Het pupje wat toen zo hulpeloos en zachtaardig in de lens van de camera keek lijkt helemaal niets meer op het hondje van nu!
Net zoals bij kinderen, ontwikkelen pupjes ook een eigen wil, een karakter.
Om dat karakter in goede banen te leiden is er opvoeding nodig.
Een duidelijke grens wat wel en niet mag.
Honden hebben daar enorme behoefte aan.
De ene hond is de andere niet en je zal door de weken heen merken dat de ene hond zich makkelijk laat leiden, terwijl de andere hond zijn grenzen opzoekt.
In beide gevallen is begeleiding en opvoeding een noodzaak.
Een hondje opvoeden doe je niet in een maand.
Ook niet in twee maanden.
Een hondje opvoeden kost tijd, kost geduld, kost volharding en begrip.

Wanneer je een pupje adopteert uit het buitenland, zijn de ouders vaak niet bekend.
Wanneer de ouders wel bekend zijn, heb je vaak een beter beeld bij de pup. Immers, je weet een beetje welke kant het uit kan gaan.
Bij een pupje ‘zonder’ ouders zal rekening gehouden moeten worden dat niets met zekerheid gezegd kan worden.
Wordt hij/zij middelgroot geschat?
Het kan zomaar zijn dat ze toch groter uitvallen, het ‘eindresultaat’ is nu eenmaal moeilijk vast te leggen.
Ook weten we niet wat voor karakter de vader en/of de moeder had.
Was hij/zij super actief of juist een kalme loebes?
Het is allemaal een groot raadsel.

Bij de pubertijd komen deze kenmerken vaak wel naar boven.
Plotseling haalt jouw lieve pup uit naar de poes, waar hij anders zo lief mee lag te slapen.
Ook slaat hij aan bij de deurbel en lijkt door het lint te gaan.
Bij de honden op straat laat hij zijn tanden zien en begint te grommen.
Allemaal tekenen dat hij/zij aan het ontwikkelen is.
In principe is daar helemaal niets mis mee, mits je hem corrigeert en aangeeft wat wel en wat niet mag. Een hond moet namelijk opgevoed worden om in onze maatschappij te kunnen leven zonder problemen. Het natuurlijke gedrag van een hond is anders dan het gedrag wat wij graag zien van een huisdier. De hond moet leren wat wij van hem willen.
Hoe hij zich in allerlei situaties moet gedragen, welke regels er zijn en wie de leiding heeft.
Het komt te vaak voor dat mensen zich verkijken op het karakter van de hond en daar niet juist op inspelen.

Vergeet ook niet, dat een hond beweging nodig heeft.
Drie keer een rondje door de buurt is niet voor alle honden voldoende.
Ze houden van rennen, van ravotten!
Honden hebben van nature een bulk aan energie en enorm veel uithoudingsvermogen,
Wanneer ze dat niet kwijt kunnen zal je zien dat ze in huis ook ongewenst gedrag vertonen.
Neem hem/haar maar eens mee het bos in.
Of, wanneer de hond wat ouder is, een stukje fietsen!

Kortom, een pupje in huis brengt niet alleen heel veel plezier en liefde, maar ook een berg werk met zich mee.
Wees je bewust van alle voor- en nadelen, lees jezelf goed in hoe je te werk moet gaan met de nieuwkomer en wees ervan overtuigd dat je een verbintenis aan gaat voor misschien wel meer dan tien jaar.