Onze honden en kids!  🐾 πŸ’ž


De hondjes met de kids van Filos Dog Rescue! 

Basisregels voor kind en hond

Regelmatig lees je of hoor je dat een kind door een hond is gebeten. Het hoe en waarom blijft daarbij meestal onbekend en de hond trekt aan het kortste eind – in de meeste gevallen wordt het dier geëuthanaseerd na zo’n voorval. Negen van de tien keer is het echter niet de ‘schuld’ van de hond dat hij uithaalde, en had die desastreuze situatie voorkomen kunnen worden als de baasjes/ouders beter hadden opgelet en rekening hadden gehouden met een paar basisregels wat betreft de omgang van kinderen met honden.

Sommige hondenrassen staan bekend als kindvriendelijk, maar wist je dat kinderen een relatief groot risico lopen om juist door zo’n ‘kindervriend’ gebeten te worden? Dat gebeurt als kind en hond elkaar niet goed begrijpen. Wanneer het kind namelijk denkt dat zijn hond een knuffeldier is dat altijd kwispelend klaarstaat om geaaid te worden, waar hij bovenop mag gaan liggen en de baas over mag spelen, bestaat het risico dat de hond een keer van zich afbijt, en dat is begrijpelijk ook. In principe houden honden van kinderen, maar dat echt volledig afhankelijk van hoe je je kind opvoedt, en in mindere mate van hoe je je hond opvoedt.

Opvoeding & herkomst

Een goede opvoeding begint met kennis over het karakter en de herkomst van je hond. Het doel waarvoor je hond oorspronkelijk werd gefokt, zegt namelijk heel veel over zijn karakter. Bij honden die ooit werden gefokt om huis en haard te beschermen of de koeien in de wei, bestaat de kans dat ze sneller geneigd zijn te bijten dan honden die puur gefokt werden om mensen gezelschap te houden. Ook al zijn het allebei honden; het mag duidelijk zijn dat een waakhond een ander karakter heeft dan een schoothond. Maar zelfs die wetenschap geeft geen enkele garantie voor het gedrag van een hond. Want ook schattige kleine hondjes kunnen bijten als de situatie daarom vraagt. Bovendien is elke hond een individu met individuele karaktertrekjes.

Hondentaal

Je moet niet alleen het karakter en de herkomst van je hond kennen, maar ook een en ander weten over de taal die hij spreekt. In een kind-hond situatie kan een hond niet zeggen ‘Stop, dit vind ik naar!’ als hij het zat is dat een kind aan zijn staart trekt of bovenop hem zit. Honden hebben andere manieren van communiceren en het is aan ons om die manier te leren lezen en juist te interpreteren. De meeste honden zullen een aantal keren waarschuwen als ze niet gediend zijn van hoe een kind met hen omgaat. Als ouder en opvoeder moet je dat niet alleen zien aankomen, maar beter nog: zie het te voorkomen!
Kortom: leer je kind hoe het op een goede manier omgaat met honden en hou ze in de gaten als ze samen zijn. En ook heel belangrijk: laat kind en hond NOOIT alleen met elkaar, hoezeer je de hond ook vertrouwt. Hou altijd een oogje in het zeil.

Kind en hond

In principe vormen kind en hond een prachtige combinatie. Het kind groeit op met een beste vriend en leert verantwoordelijkheid te nemen en empathie voor anderen te voelen –  en de hond krijgt veel aandacht en liefde. Veel kinderen vinden een hond geweldig, maar ze kunnen, ondanks hun goede bedoelingen, voor honden ook onvoorspelbaar en bedreigend zijn. Onverwachte bewegingen, geschreeuw, de hond lastigvallen als hij ligt te slapen, over de hond heen vallen… voor de viervoeter kan het voldoende reden zijn om zijn lip op te trekken, te grommen of zelfs te bijten. Het afpakken van een bot of speelgoed of trekspelletjes kan eveneens desastreuze gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat je weet waar je bij de omgang tussen kinderen en honden op moet letten. Wij helpen je op weg met de tien basisregels die je je kinderen kunt leren.

 

De tien basisregels voor kinderen:

 

1. Nooit een vreemde hond omhelzen.
2. Nooit een hond aaien zonder eerst aan zijn baas te vragen of dit mag.
3. Niet op een hond afrennen of hard voor een hond wegrennen.
4. Niet staren naar een hond.
5. Niet op of onder een hond liggen.
6. Nooit een hond storen tijdens het eten of slapen.
7. Uit de hondenmand blijven.
8. Nooit een hond op zijn kop aaien, maar alleen onder de kin.
9. Geen stoei- of trekspelletjes met een hond doen.
10. Honden hebben een vaste rustplek in huis.

 

Aanvullende regels

 

In huis is de situatie heel anders dan buiten. Daar moet je rekening mee houden als ouder en als hondenbaasje. Belangrijk is dat een kind weet dat het de hond niet mag plagen en dat het dier geen speelgoed is, maar dat hij of zij het dier rustig en voorzichtig benadert en hem met respect behandelt.

 

De basisregels voor thuis:

 

1. De etensbak, waterbak en mand zijn alleen van de hond. Je kind mag hier niet aankomen en mag niet in de mand van de hond gaan zitten.
2. Leer je kind dat het nooit een etende of slapende hond mag storen.
3. Leer de hond dat hij niet mag bedelen als je kind iets te eten heeft.
4. Zorg ervoor dat je kind bij het knuffelen niet op of onder de hond gaat liggen. De hond omhelzen is ook niet gewenst.
5. Laat je kind niet liggend spelen op de grond als de hond erbij is.
6. Straf je kind niet waar de hond bij is en andersom.
7. Laat je kind niet alleen met de hond; zorg dat er altijd een volwassene bij is.
8. Pas op als je kind wil stoeien met vriendjes. De hond kan denken dat het kind (zijn roedelgenoot) bedreigd wordt en het willen verdedigen.
9. Leer je kind om er een volwassene bij te roepen als de hond iets doet wat het niet leuk vindt.

 

De basisregels voor buiten:

 

1. Laat je kind nooit met honden alleen.
2. Laat je kind een hond nooit recht in de ogen kijken.
3. Leer je kind om eerst toestemming te vragen voor het een vreemde hond aait.
4. Laat je kind de hond niet over zijn kop of rug aaien, maar op de borst, aan de zijkant van de hals of onder de kin. De hond omhelzen? Niet doen!
5. Leer je kind om niet te rennen waar de hond bij is.
6. Je kind mag een hond geen commando’s geven.
7. Laat je kind geen trek- of stoeispelletjes met de hond doen.
8. Voorkom dat je kind de hond plaagt of (al dan niet per ongeluk) pijn doet (bijvoorbeeld door aan de haren, oren of staart te trekken).
9. Laat je hond niet tegen je kind op springen.
10. Leer je hond om niet achter kinderen aan te rennen.

 

De ouders zijn verantwoordelijk

 

De verantwoordelijkheid voor een huisdier ligt altijd bij de ouders. Kinderen kunnen snel hun interesse verliezen en daar mag de hond niet de dupe van worden. Toch kunnen kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor een hond een stukje van de zorg op zich nemen. Zo bouwen ze een geweldige relatie met het dier op. Stem de verantwoordelijkheden wel af op de leeftijd van het kind. Laat ze bijvoorbeeld helpen bij het klaarmaken van het eten, het verversen van het water en het kammen en borstelen. Oudere kinderen kunnen de hond ook leren uitlaten. Een leeftijdsindicatie daarvoor is het moment dat de kinderen naar de middelbare school gaan.

 

Rangorde

 

Het is natuurlijk geweldig als er een nieuwe huisgenoot bij komt, al heeft de komst van d ehond een grote impact op een gezin. Het is belangrijk dat de ouder altijd hoger in de rangorde van de roedel (het gezin) staat dan de hond. Kleine/zeer jonge kinderen staan van nature in de rangorde nooit boven de hond. De hond zal moeten leren dat hij kinderen als ranghogere behandelt als er een volwassene bij is. Nogmaals: Laat baby’s, peuters en kleuters daarom nooit met de hond alleen. Zodra de volwassene weg is, behandelt de hond het kind weer als ranglagere en dat kan gevaarlijk zijn voor het kind. Niet omdat de hond boosaardig is, maar omdat dit gewoon in zijn natuur ligt.

 

Voorbereiden

 

Bereid je kind goed voor op de komst van de hond in het gezin. Leer hem of haar dat hondentaal anders is dan mensentaal en dat hij respectvol om moet gaan met het nieuwe gezinslid. Dus: de hond niet storen als hij eet, speelt of slaapt en ook de hond niet achterna zitten. De tien basisregels (zie boven) zijn hierbij belangrijk. Vertel je kind dat veel aandacht naar de nieuwe huisgenoot zal uitgaan. Leer je kind ook dat het soms best de hond mag verwennen, maar dat te veel verwennerij ook voor honden niet goed is.
Als je er niet zeker van kunt zijn dat je kinderen respectvol kunnen omgaan met een hond, stel de beslissing tot aanschaf dan uit totdat je daar wel op kunt rekenen. Is een van de huisgenoten bang voor honden? Vraag je dan af of het überhaupt wel verstandig is om een hond aan te schaffen.

 

Gezinsuitbreiding

 

Niet alleen een hond als nieuwe huisgenoot kan een grote impact op het gezin hebben. Dit geldt andersom ook: bij komst van een baby. Als je hond jaloers is op de baby kan hij ongewenst gedrag gaan vertonen. Geef je viervoeter daarom bij de komst van een baby ook veel aandacht. Sluit hem niet buiten maar betrek hem bij het leven in de nieuwe gezinssamenstelling. Als je je aan de basisregels voor kind en hond houdt, zul je zien dat er een prachtige vriendschap kan opbloeien.

πŸΎπŸ’žπŸ‘©‍πŸ‘©‍πŸ‘§